algorithmic trading – Vertimas į lietuvių kalbą – „Linguee“

Algoritminė prekyba vs sisteminga prekyba

ECB gavo Tarybos prašymą pateikti nuomonę dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl baudžiamųjų sankcijų už prekybą vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir už manipuliavimą rinka 5 toliau — pasiūlyta MRD. ECB kompetencija teikti nuomonę dėl pasiūlytų direktyvų ir reglamentų grindžiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo straipsnio 4 dalimi ir straipsnio 5 dalimi. Pasiūlytuose direktyvose ir reglamentuose yra nuostatų, kurios daro poveikį Europos finansų rinkų integracijai ir vientisumui bei visuomenės pasitikėjimui vertybiniais popieriais ir išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kurie turi reikšmės Europos centrinių bankų sistemos ECBS prisidėjimui prie to, kad kompetentingos institucijos galėtų sklandžiai vykdyti savo politiką, susijusią su rizikos ribojimu pagrįsta kredito įstaigų priežiūra ir finansų sistemos stabilumu, kaip nustatyta Sutarties straipsnio 5 dalyje, ir daro poveikį sklandaus mokėjimo sistemų veikimo skatinimui. Siekdamas efektyvumo ir aiškumo, ECB nusprendė dėl keturių pirmiau minėtų teisės aktų pasiūlymų priimti vieną nuomonę. Vadovaudamasi Europos Centrinio Banko darbo reglamento 17 straipsnio 5 dalies pirmuoju sakiniu, Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę.

Nagrinėjamu laikotarpiu reformų pagrindu įvykęs ūkio nuosmukis ir Rusijos krizė neigiamai įtakojo užsienio prekybą, todėl jos apimtys krito. Lietuvos gamintojai perorientavo prekybos srautus iš Rytų į Vakarų valstybes.

algoritminė prekyba vs sisteminga prekyba po prekybos apdorojimo sistemos

Užsienio prekyba augo intensyviai, kol m. Darbo objektas — Lietuvos užsienio prekyba — metais.

Pasaulyje garsi profesorė V.

Darbo tikslas — remiantis statistiniais matematiniais metodais pagal užsienio prekybos statistinius duomenis išanalizuoti Lietuvos užsienio prekybos kitimo tendencijas ir jų priežastis, įvertinti užsienio algoritminė prekyba vs sisteminga prekyba pokyčius integruojantis į ES bendrąją rinką, nustatyti prekių grupių, šalių ir šalių japonijos žvakidės dvejetainiai variantai įtaką užsienio prekybai.

Darbas susideda iš dviejų dalių: teorinės ir tiriamosios dalies.

algoritminė prekyba vs sisteminga prekyba forex mokomieji vaizdo raai

Darbo rezultatai pateikiami suformuluojant išvadas ir teikiant pasiūlymus. Darbe pateiktos 8 diagramos ir 19 priedų.

Algoritminės prekybos fondo valdytojas Aistis Raudys: algoritmai neklysta – tik žmonės

Teorinėje dalyje apžvelgiama užsienio prekybos istorija, jos teorijos, tyrimo metodai, konkurencingumas, eksportą ir importą įtakojantys veiksniai, laisvosios prekybos poveikis užsienio prekybai. Analitinėje darbo dalyje apžvelgiama eksporto ir importo dinamika bei jų pokyčių pagrindiniai veiksniai.

algoritminė prekyba vs sisteminga prekyba swedbank etf mokesciai

Taikant matematinius Economics recession algoritminė prekyba vs sisteminga prekyba Russia crisis has a negative impact on foreign trade of Lithuania. The decline in trade reduced its volume. Foreign trade was on the increase in — Lithuanian manufacturers have found market in the West countries.

algoritminė prekyba vs sisteminga prekyba pitchfork prekybos strategija

The volume of trade reached the new high level in The work object is Lithuanian foreign trade in — The main aim of this work is to analyze foreign trade dynamic tendencies; to assess foreign trade changes in the process of integration to EU market, to assess the influence of exported and imported commodity groups, states and states groups to Lithuanian foreign trade.

The final work contains two parts: theory and practice.

algoritminė prekyba vs sisteminga prekyba exeter universiteto strategija

There are 8 diagrams in this work. There are deductions, recommendations, literature and 19 appendices at the end of this final work.

There is reviewed foreign trade history, theories, research methods, competitive abilities, influence factors of export and import, free trade demand and supply in the first theory part. There is analyzed export, import dynamics and their main factors in the second practice part of the work.

algoritminė prekyba vs sisteminga prekyba opcionų prekybos simbolis

Computing statistical mathematical methods and calculations there was used factorial — indexation correlation analysis to