DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Prekybos statistikos suderinta klasifikavimo sistema

Turinys

  prekybos statistikos suderinta klasifikavimo sistema

  Sprendimu patvirtinama, kad ES taikys tarptautinę konvenciją ir pakeitimo protokolą nuo m. Konvencija siekiama sudaryti palankesnes sąlygas tarptautinei prekybai ir palengvinti prekybos statistinių duomenų rinkimą, palyginimą ir analizę pasitelkiant sutartas klasifikavimo sistemas. Pakeitimo protokole nurodoma, kad konvencija įsigalios atitinkamų metų sausio 1 d. Neišspręsti ginčai perduodami PMO suderintos sistemos komitetui; nustatoma, kad konvenciją gali pasirašyti: PMO valstybės narės, muitų arba ekonominės sąjungos, kurioms perduoti įgaliojimai sudaryti sutartis, pakviestos šalys; pasirašiusioms šalims suteikiama teisė nuspręsti, ar konvencija taikoma joms priklausančioms teritorijoms; nustatoma, kad ji yra neribotos trukmės.

  prekybos statistikos suderinta klasifikavimo sistema

  Šia konvencija pakeičiama Briuselyje m. Ją naudoja nemokami skelbimai, iš kurių yra pasirašiusios šią konvenciją, savo muitų tarifams ir tarptautinės prekybos statistikai rinkti.

  prekybos statistikos suderinta klasifikavimo sistema

  Šalių vyriausybės, tarptautinės organizacijos ir privatusis sektorius naudoja suderintą sistemą daugeliui kitų tikslų, įskaitant vidaus mokesčius, prekybos politiką, kontroliuojamų prekių stebėjimą ir krovinių tarifus. Tai yra prekybos statistikos suderinta klasifikavimo sistema ekonominė kalba ir prekių kodas. Konvencija atnaujinama kas penkerius metus.

  prekybos statistikos suderinta klasifikavimo sistema

  Naujausia versija, kurioje atliktas pakeitimas, įsigalios m. Daugiau informacijos žr.

  prekybos statistikos suderinta klasifikavimo sistema